Şirket Kurmanın Masrafları Nelerdir

Şirket Kurmanın Masrafları Nelerdir?

Şirket kurmanın masrafları nelerdir? İlk defa şirket kuracaklar için pek çok soru, cevap bekler. Sermaye olarak tanımlanan ve şirketin kurulum sürecinden işleme sürecine geçmesini sağlayan kaynağın sağlanması, listenin ilk sırasında yer alırken şirketin lokasyonu yani ofisin nerede olacağı, koşulları ve şirket kurulumu için gereken evraklar da önemli konu başlıklarıdır. Bir şirket kurmak kaça mal olur, şirket kurulum masrafları nelerdir, ofis kiraları nerede uygundur gibi sorular en çok merak edilen detaylardır. Bir şirket kuracaklar için öncelikle, farklı seçenekler olduğunu belirtmek gerekir. Bunlardan en çok bilineni şahıs şirketi, limited şirketi ve Anonim şirket kurmaktır.

Şahıs Şirketi İçin Gerekenler Nelerdir?

Şahıs şirket kurmanın masrafları nelerdir? bir harç yatırmak gerekir. Bu konuda genellikle Vergi Dairesi sizi yönlendirir. Söz konusu harcın yattığına dair belge, Ticaret Odasına kayıt olmak, noter tasdiki, kaşe yaptırmak, defter kaydı, iş yeri ruhsatı, ikametgah, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf genel olarak istenen belgelerdir. Bu belgelerin tümünü kendiniz toplayabileceğiniz gibi bir muhasebeciye vekalet vererek onun da toplamasını isteyebilirsiniz.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Yeni TTK Mevzuatına göre limited şirket kurmak için en az bir en çok 50 ortak ve en az 10 bin TL sermaye gerekir. Limited Şirket Ana Sözleşmesi adı verilen sözleşme, Noterde hazırlanır ve tasdik ettirilir. Kuruluş öncesi imza beyannamesi alınır. Bu beyanname ortak tarafından imzalanır.

Bankaya gidilerek sözleşmede belirtilen sermayenin dörtte biri ortak ve kurucu tarafından yatırılarak alınan belge, sözleşme, dilekçe ile vergi numarası almak üzere Vergi Dairesine gidilir. Dilekçe ile birlikte kuruluş evrakları Ticaret Odasına verilir. Bundan sonra da noterden imza sirküleri ve diğer muhasebe işlemleri için vekaletname çıkarabilirsiniz. Bundan sonra vergi memurları adresinize bir yoklama yaparlar. Yine limited şirket için tüm kurulum evraklarını vekalet vermeniz halinde muhasebeciniz de sağlayabilir.

Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Gereken evraklar ve kurulum masraflarından önce Anonim şirket nedir, açıklayalım: Çok basit bir tanımla sermayesi belirli paylara bölünmüş şirketlere Anonim şirket denir. Dilekçe, kuruluş bildirim formu, Noter tasdikli sözleşme, şirket yetkililerine ait imza beyannamesi, kaşeli ve imzalı banka dekontu, pay bedellerinin alındığına dair banka mektubu, oda kayıt beyannamesi, bilirkişi raporu, sermaye üzerinde sınırlama olmadığına tescil belgesi gerekenlerdir. Ortaklar arasında yabancı uyruklu, kamu kurumu, kamu çalışanı, reşit olmayanların olması gibi durumlarda farklı evraklar da gerekebilir.

Son yıllarda en çok tercih edilen şahıs şirketleri için söz konusu evrak trafiği, muhasebeci masraflarına ek olarak ofis kirası, stopaj, emlak komisyonu, ofis mobilyası, tadilat, bakım masrafları, ofis ekipmanı gibi kalemler eklenir. Ayrıca sekreter, servis görevlisi, otopark, güvenlik masrafları da listeye zamanla eklenecektir. Bununla beraber, şehrin merkezinde kolay ulaşılabilen ve prestijli bir ofise sahip olmak için oldukça büyük sermaye gerekebilir. Zira, müşteriler, iş ortakları hatta personel adayları üzerinde güçlü bir etki yaratmak için ofisin yeri ve durumu son derece önemlidir.

Şirket Masraflarını Azaltmak İçin Hazır Ofis Kiralamayı Deneyin!

Şirket kurmanın masrafları yanında bir de gereksiz ofis masraflarını eklememek için planofis.com.tr’dan uygun fiyatlarla ofis kiralayabilirsiniz. Hazır ofis, paylaşımlı ofis, sanal ofis seçeneklerinden size uygun olanı değerlendirerek uygun fiyatlarla şehrin en merkezi noktasında örneğin Kozyatağı ByOffice Plaza’da ya da İzmir Folkart Towers’ta ofis sahibi olabilirsiniz.

Size en uygun teklifi almak için formumuzu doldurun. Sanal & Hazır ofis uzmanlarımız sizlerle en kısa sürede iletişime geçsin.